Bedrijven

Wij kennen het MKB als geen ander!

BTW-aangiftes

In goed overleg met u worden duidelijke afspraken gemaakt wat u zelf doet en wat wij voor u verzorgen.

Jaarstukken

Verzorging van Balans en Winst- en Verliesrekening kunt gerust over laten aan Martin Wijtten. Onze punctuele verzorging draagt bij aan de representatie van uw organisatie. Duidelijke rapporten dragen bij aan een goed inzicht hoe uw organisatie er voor staat.

Voor wie?

Martin Wijtten is deskundig binnen diverse branches. Voor specifieke zaken heeft u het voordeel dat er een beroep kan worden gedaan op belastingadviesbureau Meler Consurem.